Báo giá bán buôn văn phòng phẩm Thiên Long

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN GIANG
Đ/c: Số 67, đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
MST: 010 6996 038
SĐT: 0966.398.598 – 04 6292 5180
Email: vangiangvpp@gmail.com
BẢNG BÁO GIÁ
(Áp dụng từ ngày 01/01/2016 đến khi có thông báo mới)
Kính gửi: Quý khách hàng
BẢNG GIÁ BÁN BUÔN CÁC SẢN PHẨM CỦA THIÊN LONG
Khách hàng xin liên hệ trực tiếp qua email, điện thoại để lấy báo giá chi tiết.

 

STT LOẠI SẢN PHẨM ĐVT
I. NGÀNH HÀNG BÚT VIẾT
Nhóm: Bút bi
1 Bút bi TL08 Cây
2 Bút bi TL023 Cây
3 Bút bi TL025  – Grip Cây
4 Bút bi TL027 Cây
5 Bút bi TL031 Cây
6 Bút bi TL032  – Grip Cây
7 Bút bi TL034  – Jollee Cây
8 Bút bi TL036 Cây
9 c Cây
10 Bút bi TL048  – Renown Cây
11 Bút bi TL049 Cây
12 Bút bi TL061 Cây
13 Bút bi TL062 – Simply Cây
14 Bút bi TL079- Trendee Cây
15 Bút bi TL079 Plus- Trendee Cây
16 Bút Bi TL-080 Cây
17 Bút bi TL089- Chipy Cây
18 Bút đùn TL-090 – Candee Cây
19 Bút đùn TL-093 – Candee Cây
20 Bút bi TL095- Laris Cây
Nhóm: Bút Gel mực nước
21 Bút GEL04 – Dream Me Cây
22 Bút GEL07 – Roader Cây
23 Bút GEL08 – Sunbeam Cây
24 Bút Gel bấm GEL09 – Master Ship Cây
25 Bút GEL012 – Starlit Cây
26 Bút GEL012/DO Cây
27 Bút GEL018 – Canozi Cây
28 Bút Gel-020 Cây
29 Bút GEL021 Cây
30 Bút GEL022 Cây
31 Bút GEL026 Cây
Nhóm: Bút Buter  Gel
32 Bút Gel B-01  B.Master Cây
33 Bút Gel B-03  Hi Master Cây
34 Bút Gel B-11 Cây
35 Bút Gel B-14 Cây
Nhóm: Bút lông kim
36 Bút lông kim FL04 – Beebee Cây
37 Bút lông kim FL04/DO Cây
38 Bút lông kim rửa được FL08/DO Cây
Nhóm: Bút lông bi
39 Bút lông bi RB68 Cây
Nhóm: Bút máy
40 Bút máy luyện chữ  FT-02 Cây
41 Bút máy Điểm 10 FT-02 Plus Cây
42 Bút máy luyện chữ FT-15 Cây
43 Bút máy luyện chữ FT-18 Cây
44 Bút không mài ngòi FT-020 Cây
45 Bút máy Điểm 10 FT-020 Plus Cây
46 Bút không mài ngòi FT-021 Cây
47 Bút máy Điểm 10 FT-021 Plus Cây
48 Bút máy Điểm 10 FT-030 Cây
49 Bút máy luyện chữ đẹp FT01/DO Cây
50 Bút máy FT01/DO Plus-hộp 1 cây Cây
51 Bút máy luyện chữ đẹp FT02/DO Cây
52 Bút máy FT02/DO Plus-hộp 1 cây Cây
53 Bút máy luyện chữ đẹp FT03/DO Cây
54 Bút máy FT03/DO Plus-hộp 1 cây Cây
55 Bút máy Điểm 10 FT-04/DO Cây
Nhóm: Bộ kệ bút máy điểm 10
56 Bộ kệ bút máy điểm 10 Bộ
Nhóm: Ngòi Bút máy
57 Ngòi bút máy FPN-05 (hộp/5 cái) Ngòi
58 Ngòi bút máy FPN-06 (hộp/5 cái) Ngòi
59 Ngòi bút máy FPN-07 (hộp/5 cái) Ngòi
Nhóm: Ruột bút
60 Ruột bút bi BPR-05 ( 023 ) Cây
61 Ruột bút bi BPR-06 ( 027 ) Cây
62 Ruột bút bi BPR-08 (036) Cây
63 Ruột bút bi BPR-09 jumbo refill Cây
64 Ruột Bút Bizner BPR-014 jumbo Cây
65 Ruột bút bi BPR-015 Cây
66 Ruột bút Gel GR-01 Cây
67 Ruột bút Gel GR-04 Cây
68 Ruột bút Gel GR-09 Cây
II. NGÀNH HÀNG VĂN PHÒNG PHẨM
Nhóm: Bìa nút
69 Bìa nút F4 có in -HCB2636 (loại 1) Bìa
70 Bìa nút A4 có in -HCB2434 (loại 1) Bìa
Nhóm: Bút Lông Bảng
71 Bút lông bảng-WB02 Cây
72 Bút lông bảng-WB03 Cây
73 Bút lông bảng-WB016/DO Cây
Nhóm: Bút Lông Dầu
74 Bút lông dầu-PM04  CeeDee Cây
75 Bút lông dầu-PM07 Cây
76 Bút lông dầu-PM09 Cây
Nhóm: Mực Bút lông bảng/dầu
77 Mực bút lông bảng WBI-01 Lọ
78 Mực bút lông dầu PMI-01 Lọ
Nhóm: Bút dạ quang
79 Bút dạ quang HL-03 Cây
80 Bút dạ quang HL-07 Cây
Nhóm: Bút xóa
81 Bút xóa CP02 Cây
82 Bút xóa CP05 Cây
83 Bút xóa CP06 Cây
84 Xóa kéo CT-04 Cây
Nhóm: Bút đế cắm
85 Đế cắm bút PH-02 Bộ
Nhóm: Bấm kim
86 Bấm kim số 10 ST-08 Cái
87 Bấm kim số 10 ST-09 Cái
Nhóm: Băng keo dán
88 Băng keo OPP trong BKT-04 Cuộn
89 Băng keo OPP trong BKT-06 Cuộn
90 Băng keo OPP trong BKT-08 Cuộn
91 Băng keo OPP trong BKT-10 Cuộn
92 Băng keo OPP trong BKT-15 Cuộn
93 Băng keo OPP trong BKT-20 Cuộn
Nhóm: Mực bút máy Bizner
94 Mực viết máy FPI09-Bizner Lọ
Nhóm: Bao Thư
95 Bao thư BT-01 Cái
III. NGÀNH HÀNG HỌC CỤ
Nhóm: Mực bút máy
96 Mực viết máy FPI-08/DO Hộp
97 Mực viết máy FPI-07 Hộp
Nhóm: Hồ dán
98 Hồ dán 30ml G-08 Lọ
99 Keo dán giấy G-015 Lọ
100 Keo khô G-014 Thỏi
101 Keo khô G-011/DO Lọ
Nhóm: Phấn viết bảng
102 Phấn không bụi DC-02 Hộp
103 Bộ bút phấn nước CM-01 Hộp
104 Bút phấn nước CM-01 vỉ 2 cây Vỉ
Nhóm: Bút chì
105 Bút chì gỗ GP-01 Cây
106 Bút chì gỗ GP-03 Cây
107 Bút chì gỗ GP-04 Cây
108 Bút chì gỗ GP-07 Cây
109 Bút chì gỗ GP-08 Cây
110 Bút chì gỗ GP-09 Cây
111 Bút chì gỗ GP-011 Cây
112 Bút chì gỗ GP-012 Cây
113 Bút chì nhựa GP-016 Cây
114 Bút chì gỗ GP-018 Cây
115 Bút chì cao cấp Bizner GP-019 Cây
116 Bút chì gỗ Bizner BIZ-P01 Cây
117 Bút chì gỗ Bizner BIZ-P02 Cây
118 Bút chì gỗ GP-020 Cây
119 Bút chì gỗ GP-021 Cây
120 Bút chì khúc PC-09 Cây
121 Bút chì bấm PC-018 Hararuku Cây
122 Bút chì bấm PC-022 Cây
Nhóm: Chuốt bút chì gỗ
123 Chuốt bút chì S-01 Cái
124 Chuốt bút chì S-04 Cái
125 Chuốt bút chì S-05 Cái
126 Chuốt bút chì S-06 Cái
127 Chuốt bút chì S-08 Cái
Nhóm: Gôm/Tẩy
128 Gôm E-05 Cục
129 Gôm E-06 Cục
130 Gôm E-08 Cục
131 Gôm E-09 (Gôm trắng) Cục
132 Gôm E-11 (Gôm đen) Cục
Nhóm: Kéo học sinh
133 Kéo Học sinh SC-03 Cái
134 Kéo Học sinh SC-09/DO Cái
Nhóm: Compa
135 Compa C-02 Cái
136 Compa C-05 Cái
Nhóm: Bảng
137 Bảng Học sinh B-08 Cái
138 Bảng bộ B-09 Bộ
139 Bảng bộ B-011 Bộ
140 Bảng Học sinh B-12 đen Cái
141 Bảng Học sinh B-14 đen Cái
Nhóm: Thước kẻ
142 Thước thẳng 20cm SR-02 Cây
143 Thước thẳng 30cm SR-03 Cây
144 Thước bộ SR-09/DO Bộ
145 Thước thẳng SR-011/DO Cây
146 Thước bộ SR012 Bộ
147 Thước thẳng 15 SR-014 Cây
148 Thước bộ SR-015 Bộ
149 Thước đo độ SR-016 Cây
150 Thước SR-017 Cây
151 Thước SR-018 Cây
152 Thước thẳng PVC 30 SR021 Cây
153 Thước thẳng PVC 20 SR022 Cây
Nhóm: Tập học sinh
154 Tập NB41 Enlivo (80T-kẻ ngang) Quyển
155 Tập NB43 Enlivo (120T-kẻ ngang) Quyển
156 Tập NB50 Enlivo (200T-kẻ ngang) Quyển
157 Tập NB70 Enlivo (120T-4 oly ngang) Quyển
158 Tập NB71 Enlivo (200T-4 oly ngang) Quyển
159 Tập NB28 Điểm 10 (96T-4 oly vuông) Quyển
160 Tập NB39 Điểm 10 (96T-4 oly vuông) Quyển
161 Tập NB40 Điểm 10 (120T-kẻ ngang) Quyển
162 Tập NB42 Điểm 10 (200T-kẻ ngang) Quyển
163 Tập NB44 Điểm 10 (96T-4 oly vuông) Quyển
164 Tập NB48 Điểm 10 (96T-4 oly ngang) Quyển
165 Tập NB49 Điểm 10 (200T-4 oly ngang) Quyển
166 Tập NB52 Điểm 10 (96T-4 oly vuông) Quyển
167 Tập NB53 Điểm 10 (96T-4 oly vuông) Quyển
168 Tập NB54 Điểm 10 (96T-4 oly vuông) Quyển
169 Tập NB56 Điểm 10 (96T-4 oly vuông) Quyển
170 Tập NB57 Điểm 10 (96T-5 oly vuông) Quyển
171 Tập NB58 Điểm 10 (96T-4 oly ngang) Quyển
172 Tập NB60 Điểm 10 (96T-4 oly ngang) Quyển
173 Tập NB61 Điểm 10 (96T-4 oly vuông) Quyển
174 Tập NB62 Điểm 10 (200T-4 oly ngang) Quyển
175 Tập NB64 Điểm 10 (96T-4 oly ngang) Quyển
176 Tập NB65 Điểm 10 (96T-5 oly vuông) Quyển
177 Tập NB66 Điểm 10 (200T-4 oly ngang) Quyển
178 Tập NB67 Điểm 10 (48T-4 oly vuông) Quyển
179 Tập NB68 Điểm 10 (48T-4 oly vuông) Quyển
180 Tập NB72 Điểm 10 (96T-4 oly ngang) Quyển
181 Tập NB74 Điểm 10 (96T-5 oly vuông) Quyển
182 Tập NB75 Điểm 10 (96T-5 oly vuông) Quyển
183 Tập NB76 Điểm 10 (80T-4 oly vuông) Quyển
184 Tập NB77 Điểm 10 (96T-5 oly vuông) Quyển
185 Tập NB81 Điểm 10 Trendee (72T-kẻ ngang) Quyển
186 Tập NB82 Điểm 10 Trendee (80T-kẻ ngang) Quyển
187 Tập NB83 Điểm 10 Trendee (120T-kẻ ngang) Quyển
188 Tập NB84 Điểm 10 Trendee (200T-kẻ ngang) Quyển
Nhóm: Bìa bao tập-sách
189 Bìa bao tập NBC-04 không in Cái
190 Bìa bao sách BC-04 không in Cái
191 Bìa bao sách BC-06 túi 20 Cái
Nhóm: Tập tô màu
192 Tập tô màu CB-09 Quyển
193 Tập tô màu CB-011 Quyển
194 Tập tô màu CB-012 Quyển
195 Tập tô màu CB-07/DO Quyển
196 Tập tô màu CB-08/DO Quyển
197 Tập tô màu CB-017/DO Quyển
Nhóm: Tập tô chữ
198 Tập tô chữ TTC-01 Quyển
199 Tập tô nét TTC-04 Quyển
Nhóm: Bộ sách làm quen Tiếng Việt
200 Sách làm quen Tiếng Việt tập 1 LQTV01 Quyển
201 Sách làm quen Tiếng Việt tập 2 LQTV02 Quyển
Nhóm: Luyện viết chữ đẹp
202 Luyện viết chữ đẹp LVCD-03 Quyển
203 Luyện viết chữ đẹp LVCD-04 Quyển
Nhóm: Bóp viết
204 Hộp viết PCA07/DO Cái
205 Hộp viết PCA08/DO Cái
206 Bóp Viết Điểm 10 PCA-09 Cái
Nhóm: Vở vẽ
207 Vở vẽ A4 VV01 Quyển
208 Vở vẽ 23×33 VV02 Quyển
209 Vở vẽ A4 VV03 Quyển
Nhóm: Bộ Tập Vẽ
210 Bộ tập vẽ SS-01 Bộ
Nhóm: Que Tính
211 Que Tính QT-03 Bộ
212 Que Tính QT-04/DO Bộ
Nhóm: Min chì
213 Min chì PCL-03 Ống
IV. NGÀNH HÀNG MỸ THUẬT
Nhóm: Sáp màu
214 Sáp màu CR-C07 (10 màu) Hộp
215 Sáp màu CR-C08 (16 màu) Hộp
216 Sáp màu CR-C09 (24 màu) Hộp
217 Sáp màu CR-C015 (10 màu) Hộp
218 Sáp màu CR-C016 (12 màu) Hộp
219 Sáp màu CR-C021 (24 màu) Hộp
220 Sáp màu CR-C04/DO (10 màu) Hộp
221 Sáp màu CR-C05/DO (16 màu) Hộp
222 Sáp màu CR-C06/DO (24 màu) Hộp
223 Bút sáp vặn TCR-C04/DO 12 màu Vỉ
Nhóm: Sáp dầu
224 Sáp dầu OPC-07/DO (12 màu) Hộp
225 Sáp dầu OPC-08/DO 18 màu Hộp
226 Sáp dầu OPC-09/DO 24 màu Hộp
Nhóm: Bút lông tô màu
227 Bút lông FP-01 (12 cây) Vỉ
228 Bút lông 2 đầu FP-C01 Vỉ
229 Bút lông màu FPC05/DO 12 màu Vỉ
230 Bút lông màu dễ rửa được SWM-C04 12 màu Lon
Nhóm: Màu nước
231 Màu nước WACO 03 Vỉ
232 Màu nước WACO 05 Vỉ
233 Màu nước WACO C06 Vỉ
234 Màu nước WACO-C07 (12 màu) Vỉ
Nhóm: Bút chì màu
235 Bút chì 12 màu CP-C06 Hộp
Nhóm: Sáp nặn
236 Sáp nặn MC-03 Vỉ
237 Sáp nặn MC-04 Vỉ
238 Sáp nặn MC-015 Lon
239 Sáp nặn MC-016 Hộp
240 Sáp nặn MC-021 Hộp
241 Sáp nặn MC-022 Hộp
Nhóm: Bút nhựa màu
242 Bút nhựa màu PCR-02/DO Hộp
243 Bút nhựa màu PCR-04 12 màu Hộp
244 Bút nhựa màu PCR-C05/DO hộp 12 Hộp
Nhóm: Bộ Kệ SP Colokit
245 Bộ Kệ SP Colokit Bộ

 

Comments are closed.

Sản Phẩm Liên Quan

 Cây Đế Vương Xanh

Giá: Liên Hệ

Cây kim ngân

Giá: Liên Hệ

Cây Đại lộc

Giá: Liên Hệ

Cây thiết mộc lan

Giá: Liên Hệ

Cây kim ngân

Giá: Liên Hệ

Cây Thiết mộc lan

Giá: Liên Hệ

Cây Đại lộc

Giá: Liên Hệ

Cây Dứa cảnh nến

Giá: Liên Hệ

Cây Đại đế vương

Giá: Liên Hệ