Bút các loại

Băng xóa Plus nhỏ 5mmx7mm (LD VN Nhật)

Giá: 12.000 VNĐ

Giá KM : 11.000 VNĐ

Bút TL Master Gel B01

Giá: 5.170 VNĐ

Bút bi FO 024 Matixs

Giá: 2.970 VNĐ

Bông xóa bảng BN BP 02

Giá: 9.500 VNĐ

Bút xóa CP02 TL

Giá: 19.250 VNĐ