Bút xóa, băng xóa, bông xóa bảng

Băng xóa Plus nhỏ 5mmx7mm (LD VN Nhật)

Giá: 12.000 VNĐ

Giá KM : 11.000 VNĐ

Bông xóa bảng BN BP 02

Giá: 9.500 VNĐ

Bút xóa CP02 TL

Giá: 19.250 VNĐ