Giấy nhắn Deli 3″x4″ (ĐL) (Tập)

Danh mục giấy note, giấy dùng để ghi chú lại thông tin cần làm.nhiều sản phẩm giấy note 1 màu và giấy note nhiều màu như giấy note 3 màu, giấy ghi chú 4 màu, 4 màu dạ quang, 5 màu, 5 màu dạ quang, kích thước cũng khác nhau, tùy thuộc mục đích sử dụng. Có kích thước giấy note 1,5×2, note 3×2, note 3×3,giấy note 3×4, note 3×5,

 

Comments are closed.

Sản Phẩm Liên Quan

 Cây Đế Vương Xanh

Giá: Liên Hệ

Cây kim ngân

Giá: Liên Hệ

Cây Đại lộc

Giá: Liên Hệ

Cây thiết mộc lan

Giá: Liên Hệ

Cây kim ngân

Giá: Liên Hệ

Cây Thiết mộc lan

Giá: Liên Hệ

Cây Đại lộc

Giá: Liên Hệ

Cây Dứa cảnh nến

Giá: Liên Hệ

Cây Đại đế vương

Giá: Liên Hệ