Mực dấu, mút đếm tiền, chun vòng

Chun vòng to (VN)

Giá: 14.500 VNĐ

Mút đếm tiền (VN)

Giá: 5.000 VNĐ

Mực dấu Shinny (Nhật)

Giá: 35.500 VNĐ